Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson

Flygbåten Svalan lämnar Malmö hamn. I 800 år har det funnits båttrafik över Sundet men nu är det slut. Den mer reguljära trafiken har funnits i 164 år och när flygbåten Sjöbjörnen lade till i Malmö klockan sex på tisdagens (30/4 2002) eftermiddag hade sista turen gått.
Foto: Drago Prvulovic, Malmöbild


 
Slut på turandet till Köpenhamn

-Vad är det bästa med Malmö?
-Båtarna till Köpenhamn! (Gammalt malmöitisk ordspråk. Numera oanvändbart).
 


Absalon
Absalon är på väg ut ur Malmö hamn och möter en av flygbåtarna. På Kockums pågår arbetet med ett tankfartyg. Året är 1974.


Är det danskar på väg till Malmö eller nöjda svenskar efter en tur till Köpenhamn? Det är våren 1954 och det är full fart på resandet.
Kort historik:

 • Det finns skriftliga belägg från 1200-talet att Malmö och Köpenhamn var skyldiga att hålla båtar för biskopen och kungen
 • På 1500-talet skötte färjemanslag trafiken med roddbåtar.
 • På 1600- och 1700-talen var det segelbåtar som trafikerade sträckan.
 • 1819 kom den första hjulångaren.
 • 1900 bildades Svenska Rederiaktiebolaget Öresund och flera nya fartyg sattes i trafik bland annat propellerångarna Öresund och Sverige.
 • Under andra världskriget låg trafiken i stort sett nere.
 • 1943 förstatligades Öresundsbolaget. Efter kriget tog trafiken ordentlig fart och många danskar åkte till Malmö för att handla varor som inte fanns i Danmark.
 • Mellan 1955 och 1962 sattes Absalon, Gripen, Öresund och Örnen i trafik.
 • 1954 startade Centrumlinjen och 1958 Orangelinjen.
 • 1961 inskränktes den skattefria försäljningen av sprit och tobak.
 • 1965 började flygbåtarna sina turer över Sundet.
 • 1975 försvann Centrumlinjen. Samma år togs Absalon ur trafik, 1976 försvann Gripen och 1980 Öresund och Örnen. Därefter var det bara flygbåtar som trafikerade leden.
 • I oktober 2000 gjorde Öresundsbolagets sista konkurrent Pilen sin sista tur.
 • 30 april 2002 går den sista turen mellan Malmö och Köpenhamn.

  Uppgifterna hämtade ur Metro

 • Mer om Köpenhamnsbåtarna sidan 2, sidan 3, sidan 4, sidan 5, sidan 6, sidan 7  © Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.