Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson


Mitt i seklet

På kartan från 1958 kan vi se flera numera nedlagda järnvägslinjer.


Historien om en järnvägslinje

Av Gustaf Wadsten

Falsterbobanan 1904-1971
Hvellinge - Skanör - Falsterbo Jernvägs AB invigde sin järnväg den 18 maj 1904, den utgick från Vellinge på MTJ:s linje mellan Malmö Västra och Trelleborg Övre (öppnad 1886). Linjen Vellinge - Falsterbo var 17,5 km lång. Bolaget hade två lokomotiv samt sex tvåaxliga vagnar, tillverkade av Kockums Werkstad i Malmö, dessa rymde 52 passagerare och de erbjöd endast 3:e klass.

Bolaget går i konkurs
Järnvägen gick inte bra och bolaget sålde sitt hotell redan 1911. Trots att villabebyggelsen och badlivet utvecklat sig gynnsamt gick bolaget i konkurs 1919, trafiken inställdes den 1 januari 1920, men återupptogs den 22 maj samma år sedan MTJ och Skanör med Falsterbo Stad gått in med pengar, samt ombildat bolaget till Hvellinge - Skanör - Falsterbo Nya Jernvägsaktiebolag. Därmed blev HSFJ ett helägt dotterbolag till MTJ.
Fram till 1955 var Västra station i Malmö ändstationen för Falsterbotågen.
Bolaget upprätthöll så driften till den 1 juli 1943, då HSFJ samt MTJ förstatligades och därmed införlivades i SJ:s linjenät. Därefter kördes tågtrafiken i samma omfattning som under privatbanetiden ända till 1955, då Malmö Västra lades ner för persontrafik, istället blev Södervärn utgångsstation för tågen mot Ystad, Trelleborg och Falsterbo. Därmed blev linjen Södervärn - Vellinge - Falsterbo 32 km lång.

Ångloken försvinner
I samband med denna omläggning upphörde man med att framföra tåg efter ånglok, med undantag för Söndagspersontåget (Badtåget), som gick varje sommar t.o.m. 1965. De ordinarie tågen framfördes istället med de då nylevererade dieselrälsbussarna litt Yc06. Linjen Vellinge-Trelleborg lades ner 31 december 1959 och revs upp under våren 1960, medan ”Falsterbobanan” blev mer seglivad. Ett första försök till en snar nedläggning gjordes vid tidtabellsskiftet 1965 - 66, då stationerna Kulladal, Vintrie, Västra Klagstorp, samt Kungstorp drogs in. Men det misslyckades emellertid denna gång.

Vägverket vill bygga motorväg
Vägverket hade sedan länge planer för en motorväg mellan Malmö och Vellinge (sydligaste delen av E6:an), samt en motortrafikled från Vellinge till Höllviksnäs, men på det villkoret att järnvägen mellan Södervärn och Falsterbo lades ner så snabbt som möjligt. Vägverket ansåg sig behöva banvallen till ”motorväg och motortrafikled ”.
Åren gick, vägfrågan stöttes och blöttes mellan Vägverket, SJ, samt de berörda städerna Malmö, Skanör med Falsterbo och Vellinge Kommun, ända till 1970, då riksdagen gjorde slut på pinan (och kampen) genom ett avgörande beslut.
 
   
Rälsbussen i Vellinge någon gång på 1960-talet.
Foto: Göran Engström
 

Personal vid järnvägen 1963 - 1971
Stationär personal:
Gunnar Sterner Stationsmästare Falsterbo 56 -63
Stig Mårtensson Stationsmästare Falsterbo 63 -71
Magnusson Tågklarerare Falsterbo 65
Tage Tågklarerare Falsterbo 65
Henry Nilsson Tågklarerare Falsterbo 70-71
Linderot Tågklarerare Falsterbo 71
Göte Jönsson Tågklarerare Falsterbo 70
Ture Larsson Stationsmästare Höllviksnäs -70
Göte Jönsson Stationsmästare Höllviksnäs 71
Ernst Carnhagen Tågklarerare Vellinge 71
Ingvar Andersson Tågklarerare Södervärn 71
Knut Åkesson Tågklarerare Södervärn 70-71
Kurt Karlsson Tågklarerare Södervärn 71
 
Åkande personal:
P-G Larsson (Lunna-lasse) Lokförare körde sista dagen 22/8-71
Yngve Persson (Trollet) Lokförare eldade sista tåget 22/8-71
Knut Törnkvist Lokförare körde sista tåget 22/8-71
Per-Edvin Persson Lokförare körde 62-64
Arvid Nilsson Rälsbussförare körde 65-70
Sven Dellenholt (Karlskrona Person) Rälsbussförare körde 69-70
Sven Nordin (Seglarn) Rälsbussförare körde 71
Bert Karlsson (Kalle kula) Rälsbussförare körde 69-71
Bo Stenberg Rälsbussförare körde 71
Folke Åkermark Rälsbussförare körde 71
Landkvist (Petnoga) Rälsbussförare körde 70
Enelius Konduktör åkte 63-65
Edvin Abbeman Konduktör åkte 70-71
Gunnar Lenby Konduktör åkte 70-71
Gösta Dahlström konduktör åkte 69-71
Nils-Erik Bladh konduktör åkte 68-71
Ragnhall Konduktör åkte 70-71
     

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.