Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo OlssonEn serie om Malmö i mitten på 1900-talet av Bo Olsson och Stefan Ersgård.
Publicerad i Arbetet 1999-2000.


 Malmöbilder  Caroli:

  Övrigt:


Av Stefan Ersgård
Publicerad i Arbetet 24 januari 2000

”Jag gick ut på rasterna och tog bilder ”


Åke Jörleby dokumenterade Malmö innan de gamla miljöerna försvann. Södertull var en sådan plats som låg malmöborna varmt om hjärtat. I början av 1960-talet fick kvarteren på båda sidor om vid Davidshallsbron ny bebyggelse.
Foto:Lennart Romberg
Åke Jörleby står framför Södertull i Malmö år 2000. En sommardag för fyrtio år sedan befann han sig på samma plats med kameran. Åke dokumenterade en del av staden, som då snart skulle raseras och lämna plats för den nya tidens bebyggelse.

Åke Jörleby är 65 år och gammal malmöbo. Han är numera pensionerad typograf av den gamla stam som ingick i konstförvanternas krets.
Men Åke Jörleby är dessutom en skicklig fotograf med faiblesse för att dokumentera miljöer och människor i Malmö. Denna konst utvecklade Jörleby i början av 1950-talet, när han var anställd på Skånska Dagbladet vid Östergatan. Han kom till Skånskan 1947 och minns att den första bilden togs 1953.
Grannskapet med de gamla kvarteren kring Caroli kyrka fick ett betydelsefullt inflytande.
– Jag gick ut på rasterna och tog bilder i området.
Men han opererade även på andra platser i staden, bland annat på Väster och utmed stråken inne i city.
Åke Jörleby drömde en gång om att bli yrkesfotograf och han hade uppdrag för sin tidning. Men han förblev dock typograf och verkade som sådan även i flera år i Arbetets sätteri och senare på Sydsvenska Dagbladet.
Vi har nu glädjen att publicera en serie härliga malmöbilder från Åke Jörlebys ovärderliga kollektion.
Bilderna presenteras i serien ”Mitt i seklet”.

   

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.