Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson
Mitt i seklet

Mer om MalmöUtdrag ur
"Minnen från Malmö":


Baltiska utställningen:
1. Inledning, Spårvägen, Ländernas hallar
2. Kartor, Utsikt från Baltiska tornet
3. Tornet, Centralgården, Huvudrestaurangen, Fiskerihallen, Kastellet
4. Konsthallen, Werdandi-Bund, Kungliga paviljongen med Blomstergatan och Berget, årsta
5. Skogshallen, Kaffekompaniet, Inträde, Hallbergs paviljong, Reklam
6. Jordbruksutställningen

Delförstoringar:
Amiralsgatan-
Föreningsgatan

Mariedalsvägen
Brokiga boden/Södertull
Södergatan
Tråkig(?) hamnbild
Wesselshörnan

Kartor


Panoramavy över Baltiska utställningen. Fotografen måste ha tagit bilden från Malmö Allmänna sjukhus. I förgrunden syns Malmös första koloniområde beläget där Pildammsvägen nu ligger. Observera också det höga staketet som löpte runt hela området.
Handkolorerat vykortÅrhundradets evenemang
i Malmö


Sidan I   Inledning,
Spårvägen,
De besökande ländernas hallar
Ernst Norlinds utställningsaffisch


Av Bo Olsson
23 mars 2014


 
Ferdinand Boberg var utställningens huvudarkitekt.


 
Den 15 maj 1914 invigdes Baltiska utställningen. De dåvarande Östersjöländerna Danmark, Ryssland, Sverige och Tyskland deltog i den dittills största utställningen i Norden.
När portarna stängdes den 4 oktober kunde man räkna in den fantastiska summan av nära 900 000 besökare.
Utställningen täckte ett område på över 50 hektar och omkretsen var 2,5 kilometer. Området var tidigare åkrar men på två år hade man planterat så mycket träd, buskar och blommor så utställningen verkade vara belägen i en gammal park.
Trots att byggnaderna verkade vara i olika material var det mest imitationer. De flesta byggnaderna var byggda i trä som var vitputsat men här fanns även tegel-, sten- och timmerstocksimitationer.

En epok går i graven
Vid ingången vajade de deltagande ländernas flaggor sida vid sida men när Första världskriget bröt ut i slutet av juli var det slut på vänskapen. Tyskland och Ryssland hade blivit fiender och snabbt tömdes deras utställningshallar på allt innehåll.
Man övervägde att stänga utställningen men efter den inledande chocken bestämdes det att man skulle fortsätta. Arrangörerna hade räknat med tiotusentals tyska turister i augusti men dessa uteblev givetvis och ledningen var rädd för att de ekonomiska kalkylerna inte skulle hålla. Men danskar och svenskar fortsatte att strömma till och ekonomin var räddad.
Utställningen planerades i en fredlig tid då det inte fanns restriktioner eller passtvång mellan länderna runt Östersjön, men under Baltiska utställningen gick denna epok i graven.

Storm kapar tornet
Den 28 september rasade en storm över Malmö och det höga tornet började svaja betänkligt. Man stängde av området runt omkring och när toppen bröts av och störtade till marken skedde inga större skador. Annars hade man tur med vädret, det var en rekordartat varm och torr sommar och det regnade endast 36 timmar på tre månader.
Trots motgångarna höll man öpppet som det var tänkt från början och den 4 oktober stängdes utställningen. På avslutningsdagen trängdes 90-100 000 personer på Centralgården för att ta ett sista farväl.
Så här gick det till enligt ett samtida ögonvittne: "Utställningen stängdes och när landshövding Robert De La Gardie hållit avslutningstalet gick man en sista rond kring utställningsområdet och stannade vid varje byggnad för att ge den en sista blick. Efter hand som skaran passerat sänktes flaggorna bakom den och när sista flaggan strukits var Baltiska utställningen ett minne blott".

   
Kung Gustaf V var utställningens högste beskyddare och kronprins Gustaf Adolf hedersordförande. Kronprinsessan Margareta planerade blomstergatan som ledde till den Kungliga paviljongen.

Febril byggverksamhet i Malmö
Stora förändringar skedde i Malmö inför utställningen. Längs Hamngatan revs de gamla husen så att gatan kunde breddas och nya hus byggas. Fersens väg byggdes och för att ansluta denna till Slottsgatan byggdes Parkbron. Gatan drogs rakt genom Gamla kyrkogården och några menade att de olyckor som drabbade utställningen berodde på att man stört gravfriden.
Man drog också en spårvägslinje som gick direkt från Centralstationen ut till utställningsområdet.

Mer än Baltiska utställningen
Granne med Baltiskan pågick samtidigt två andra stora evenemang. På Malmö Idrottsplats arrangerades Baltiska spelen 28 juni till 15 juli. Det var det största idrottsevenemanget någonsin i Sverige förutom OS i Stockholm 1912. Över tusen deltagare kom från Sverige, Danmark, Tyskland, Ryssland och Finland. Man tävlade i fotboll, gymnastik, tennis, friidrott, brottning, tyngdlyftning och hästsport.
Ett annat arrangemang var Skånska Hushållningssällskapets stora jordbruksutställning som pågick 15 till 21 juni. Läs mer om denna på sidan 6.

 

Linje X1 kommer från Fersens väg och svänger av mot Baltiska utställningen. Till vänster ses ingången till Conditoriträdgården. Folk är på väg mot rampen som ledde upp till Baltiskans entré. De vita husen i bakgrunden ligger längs Rönneholmsvägen och till höger ligger Magistratsvillorna. Det vackra trädet står där Pildammsvägen nu löper fram.
Två nya spårvägslinjer byggdes speciellt för Baltiska utställningen.
Linje X1: Centralstationen - Norra Vallgatan - Fersens väg - Utställningen.
Linje X2: Lundavägen vid Fredsgatan - Triangeln - Utställningen.
Största delen av Linje X1 fanns inte tidigare, både Fersens väg och Slottsbron byggdes inför utställningen. Linje X2 fick en ny slinga från Triangeln till utställningen.
Se även Då och nu...
Foto: ??

 
Kejsar Wilhelm II.
 
Gårdsinteriör från Tyska utställningen.
     
Tyska utställningen, arkitekt H A Richter. Ingången var belägen i mittpartiet och man trädde in i en sal prydd med olika majolikaföremål från kejsar Wilhelms slott Cadinen. Salen var förbindelselänk ut till de stora hallarna bakom ingångsbyggnaden.
Hallarna var tre till antalet och var 140 meter långa och 25 meter breda. I rät vinkel från dessa industrihallar låg maskinhallarna. Först kom två väldiga järnvägshallar 90 meter långa och 25 meter breda och fyllda med lok och vagnar. Ytterligare två hallar följde.
På en del av utställningsytorna visade man upp de senaste automobilnyheterna.
När Första världskriget bröt ut tömdes byggnaderna snabbt på sina ånglok, järnvägsvagnar och andra ting som nu behövdes på hemmafronten.
 

 
Tsar Nikolaj II.
 
Bröderna Nobels utställning i Ryska Hallen.

Ryska utställningen. Utställningsytan var 2 500 kvm och man visade bl a lantbruks-, industri-, gruv-, mineral- och stenprodukter. Man hade även en avdelning med rysk musik, konserter, dans och tillagning av rysk mat. Även en avdelning med sällskapsresor fanns.
 
Kung Kristian X.
 
Gårdsinteriör Danska utställningen.

Danska utställningen. Arkitekt H Hansen. Väl inne i den stora förhallen hade man överblick över de olika avdelningarna; rakt fram konstindustrihallen, till vänster industrihallen och till höger maskinhallen. I konstindustrihallen utställdes porslin, keramik, fajanser, tyger och ädla metaller. Några av de välkända namnen på utställningen var Karen Hannovel, Georg Jensen, Kaj Bojesen, Karin Warning och Vera Ehler.


 

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.