Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson
Mitt i seklet

Mer om MalmöUtdrag ur
"Minnen från Malmö":


Baltiska utställningen:
1. Inledning, Spårvägen, Ländernas hallar
2. Kartor, Utsikt från Baltiska tornet
3. Tornet, Centralgården, Huvudrestaurangen, Fiskerihallen, Kastellet
4. Konsthallen, Werdandi-Bund, Kungliga paviljongen med Blomstergatan och Berget, årsta
5. Skogshallen, Kaffekompaniet, Inträde, Hallbergs paviljong, Reklam
6. Jordbruksutställningen

Delförstoringar:
Amiralsgatan-
Föreningsgatan

Mariedalsvägen
Brokiga boden/Södertull
Södergatan
Tråkig(?) hamnbild
Wesselshörnan

Kartor


Enkefru Björkmans trädgård med det lilla hus som sedermera kom att ingå i Conditoriträdgårdens byggnader. Litografin är utförd av Carl Conrad Dahlberg (1805-1870), och ingår i en serie "Panorama af Malmö" på 14 litografier som visar olika vyer från Malmö i början av 1840-talet.
Kungliga biblioteket

Björkman, ett stjärnskott på köpmannahimlen

Av Bo Olsson
18 april 2014


Änkefru Björkman lär ha varit en välkänd profil i Malmö under mitten av 1800-talet, och jag läste om henne för första gången när jag letade efter uppgifter om Conditoriträdgården. Efter att ha grävt i rullorna blev det en intressant berättelse om köpmannaskap, snabb rikedom och en tur in på Malmö citadell.

Anna Christina föds i en välbärgad köpmannasläkt
Berättelsen kommer inte att handla om Malmö i mitten av förra seklet utan vi måste dyka tillbaka till 1700-talet för att få början på historien om änkefrun. Vi får börja i Karlskrona där Samuel Christer Björkman såg dagens ljus 1773. Vi förflyttar oss sedan till Malmö och 1786 då Anna Christina Petersson föddes i en syskonskara på tio. Föräldrarna var Handlanden Olof Petersson  och Lovisa Charlotta (född Faxe). Anna Christinas morfar var Handlanden Lorenz Faxe med köpmansgård på Östergatan. Faxes var en av de ledande köpmansfamiljerna i Malmö.

Samuel Christer Björkman kommer till Malmö
Samuel Christer Björkman flyttade till Malmö 1800 och hade då titeln Commerseråd och Handlanden. 1803 gifte sig Samuel Christer och Anna Christina i Caroli kyrka och paret fick en son och två döttrar. Familjen bosatte sig i korsningen Södergatan-Stora Nygatan i det som senare kom att kallas det Gråbergska huset*.
Det var en expansiv tid och från 1800 till 1813 växte köpmannakåren i Malmö med nästan 50 procent. Många av dessa nya köpmän handlade med sådant som gav snabb utdelning.

Samuel Christer blir en av Malmös ledande köpmän
Jonas Ståhle och Samuel Christer Björkman blev snabbt några av Malmös ledande köpmän. De sysslade främst med import av kolonialvaror och export av bland annat trä, tjära och järn. De tidigare etablerade köpmännen sysslade mest med stabilare verksamheter som spannmålshandel, tobaks- och sockertillverkning.
Köpmännen i Malmö bedrev även rederiverksamhet och näst efter Jonas Ståhle var Björkman Malmös störste redare med elva fartyg och delägare i ytterligare ett.
1804 beslutades att de gamla befästningsverken som omgav Malmö skulle raseras. Ett raseringsbolag bildades där Björkman var delägare tillsammans med bland andra den dynamiske borgmästaren Carl Magnus Nordlindh.
1807 var Samuel Christer den störste skattebetalaren i Malmö efter Frans Suell. 1812 inträdde Björkman som en av de tre direktörerna i Malmö diskont, något som han säkert ångrade några år senare.
Mer om Malmö diskont nedan.

Anna Christina överlever Samuel Christer med 46 år
 
 
Karta från 1850. Här syns Björkmans trädgård till vänster. På andra sidan Rönneholmsvägen ligger Pilstorp och till höger, med en åkerlapp emellan, Magistratsvillorna. Kockums sommarvilla, Holmen, syns till höger mitt i bilden.
   
1829 avled Samuel Christer, 57 år gammal. Köpmannaverksamheten drevs dock vidare av sonen, troligtvis som grossistverksamhet. Hemvisten var fortfarande Gråbergs hörna tillsammans med grannhuset längre ner på Södergatan.
1844 hade familjen Björkman sju anställda; 1 mamsell, 1 jungfru, 4 pigor och 1 Arbetskarl med hustru. Som brukligt bodde dessa också i huset på Södergatan.
Sonen Olof Christian avled i lungsot (tuberkulos) 1861, 56 år gammal. Då hade Anna Christinas äldsta dotter, Maria Charlotta, redan avlidit fem år tidigare af tärande sjukdom (tuberkulos), 41 år gammal. Båda var utan barn.
1875 dog Enkefru Björkman (Anna Christina) av "ålderdomsaftyning", 88 år gammal.

Dottern ärver Björkmans trädgård
Den kvarvarande dottern, Anna Henrika, var enda arvingen, och när hon dog 1886 var det kusinerna som ärvde henne.
Arvet bestod dels av fodringar på över 22 000 riksdaler (över 1 miljon i dagens penningvärde), dels av huset på Södergatan, där Anna Henrika bodde vid sin död. Huset taxerades till 32 400 rd.
I bouppteckningen står också upptaget:

Byggnader å arrenderad, Malmö Stad tillhörig jord i Södra Förstaden.......150 rd
Å samma jord befintllig plantering.......................................................563 rd

Men för samma tillgång finns också en skuld:
till stadens drätselkammare: arrende ...................................................309 rd
för trädgårdsskötsel under tre mån........................................................17 rd


Det var dessa byggnader och plantering som Hulda Brown köpte och med hjälp av svågern omvandlade till Conditoriträdgården.

*Gråbergska huset fick sitt namn efter Bengt Anton Gråberg som drev järnhandel, och bodde i huset med sin familj, runt sekelskiftet 1900.Malmö diskont
Uppgång, fall och finanskris

   
Carl Magnus Nordlindh
 
Privat ägo
   
När köpmännen behövde pengar lånade man oftast av varandra, men 1773 hade det i Stockholm bildats landets första bank, Diskontkompaniet. 1802 förde C M Nordlindh (då vice borgmästare) fram förslaget att Malmö borde ha ett liknande arrangemang. Året därpå fick man godkännande av Kungl. Majt. De tre direktörerna blev Nordlindh, Frans Suell och Handelsman Cornelius Hegardt (vilken för övrigt var dopvittne vid Anna Christinas dop). Suell lämnade direktionen 1811 och Hegardt året därpå. De efterträddes av Handlanden Henrik Falkman och Samuel Christer Björkman.

Problemen tornar upp sig
Fram till 1812 gick allt bra för Malmö diskont men sedan började problemen torna upp sig, bland annat på grund av allt för vidlyftig utlåning. 1817 var det definitivt slut och den 4 oktober nådde en kurir från Stockholm Malmö med en häkningsorder på de tre direktörerna. Alla tre sattes i husarrest.

Hårda domar för de tre direktörerna
I juni 1818 föll domen som genast överklagades och i mars 1819 fastställdes en mildare dom som innebar att alla tre skulle stå i halsjärn på Stortorget "att skämmas i två timmar", och därefter hållas i arbete på Varbergs fästning i fem år (förutom Falkman som fick två år). Nordlindh och Björkman förlorade sina titlar och ordnar och Nordlindh sitt borgmästarämbete. Nåd söktes för de dömda av deras hustrur och de tre borgerliga sociteterna. Straffet mildrades till förvar på Malmö citadell tills Kungl. Majt. "funne skäl annorlunda förordna". Halsjärnet slapp man också.

Konkursen lamslog handeln i många år
Malmö diskonts konkurs var ett hårt slag för hela landet men hårdast drabbades Malmö. I över ett decennium lamslog konkursen, tillsammans med en allmän depression, köpenskapen.
Det var inte förrän 1831 diskonten fick en efterföljare i Skånska privatbanken, sedermera Skånes Enskilda bank, belägen i Ystad. Den var länge Skånes enda affärsbank men det dröjde till 1857 innan man öppnade ett avdelningskontor i Malmö.
Uppgifterna om Malmö diskont hämtade ur Malmö stads historia. Del 2. 1500-talets början till 1820.


Kusinen på landet
Ett litet stickspår till historien om änkefru Björkman handlar om en kusin till hennes man Samuel Christer. Samuel Johan Björkman hette kusinen och 1799 köpte han av hovmarskalken, friherre Lave Beck-Friis på Bosjökloster, några gårdar i Vintrie by. Senare utökade han domänerna genom ytterligare köp av jordar av kapten Vilhelm Wrangel von Brehmer och ett par bönder. Han fick därmed ett markområde på ca 400 tunnland, som han 1800 började bebygga och anlägga trädgård och park på. Han uppkallade gården efter sin hustru Anna Catharina Bager, Katrinetorp.
Samuel Johan hann inte uppföra huvudbyggnaden innan han avled 1809 utan det blev hans svåger Erland Gabriel Bager, som köpte gården på auktion, som fick detta nöje. Gården var endast tänkt som ett sommarnöje.


Faktainsamling: Eva Henning/Bo Olsson

Södergatans mynning i Gustav Adofs torg. Till höger på andra sidan Stora Nygatan ligger det så kallade Gråbergska huset, där familjen Björkman bodde och bedrev sin verksamhet i mer än 70 år. Bilden är tagen på 1890-talet, några år efter att Anna Henrika Björkman avlidit.
Huset revs 1908 för att ge plats åt huset som kom att kallas Wesselshörnan.
Foto: C. V. Roikjer
 

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.