Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson
Mitt i seklet

Mer om MalmöUtdrag ur
"Minnen från Malmö":


Baltiska utställningen:
1. Inledning, Spårvägen, Ländernas hallar
2. Kartor, Utsikt från Baltiska tornet
3. Tornet, Centralgården, Huvudrestaurangen, Fiskerihallen, Kastellet
4. Konsthallen, Werdandi-Bund, Kungliga paviljongen med Blomstergatan och Berget, årsta
5. Skogshallen, Kaffekompaniet, Inträde, Hallbergs paviljong, Reklam
6. Jordbruksutställningen

Delförstoringar:
Amiralsgatan-
Föreningsgatan

Mariedalsvägen
Brokiga boden/Södertull
Södergatan
Tråkig(?) hamnbild
Wesselshörnan

Kartor


Fyra blanka välsmorda bussar utanför Tidaholms Bruks Aktiebolag färdiga för leverans till Malmö. På destinationsskyltarna står det S. Förstadsgatan, Garaget, Kulladal och Kvarnby.
 

Malmös första bussar


Av Bo Olsson

De första busslinjerna drivna i Malmö stads regi startade i november 1929 och det var linje 15 mellan Södra Förstadsgatan - Kulladal och Hohög - Virentofta. Till största delen gick dessa rutter utanför stadsgränsen. Under 1920-talet fanns också några linjer som drevs i privat regi men efterhand tog MSS (Malmö Stads Spårvägar) över driften. När de första linjerna öppnades köpte man in fem Tidaholmsbussar. 1932 hade antalet utökats till elva. Bussarna hade en bred dubbeldörr placerad mellan hjulaxlarna. Betalningen upptogs av en ambulerande konduktör.
En biljett som gällde för resa i hela staden kostade 1929 20 öre. Det motsvarar 5,25 kronor i dagens penningvärde.
Lite fakta om de första fem bussarna (de följand sex skillde sig något i detaljer): Längden var 862 cm, motoreffekten 75 hk, vikten 6220 kg och man tog 45 passagerare.
Detförsta trafikåret 1930 var antalet busspassagerare 700 000 medan antalet spårvägspassagerare var 16 miljoner.
Uppgifterna är hämtade ur "Spårvägen i Malmö" av Börje Carlén.

I Sydsvenska Dagbladet Snällposten den 26 september 1929, kunde man under rubriken Malmö stads omnibussar komma nu, bland annat läsa en kort intervju med direktören för Malmö stads spårvägar, ingenjör E. Hultman:
"Och på vår fråga, när bussarna voro att hitvänta, svarade han, att den första skulle anlända någon gång i nästa vecka. Den är färdig nu, och så snart målningen torkat, skall den omedelbart levereras. Därpå komma de övriga fyra i snabb följd, så att hela leveransen torde kunna vara fullgjord inom de närmaste tre veckorna.
Under tiden kommer den för busstrafiken uttagna spårvägspersonalen att öva för sin nya uppgift på den vagn, som hitväntas nästa vecka. Och trafiken med bussarna, vilka som bekant skola gå söderut till Kulladal samt österut till Virentofta egnahemssamhälle, kommer sedan att upptagas så snart ske kan, dock icke förrän man är fullt säker på att personalen fått den fullständigast möjliga utbildning.
Bussarna som betinga ett pris av cirka 27 000 kr pr styck, äro av modernaste typ, som f.n. kan tillverkas, åtminstone inom vårt land, samt få vardera plats för 45 passagerare".

Interiör från Tidaholmsbussarna. Man ser ut att sitta skönt på mjuka säten. Observera reservhjulet! Papperskorgsmodellen i blänkande metall hängde med in på 60-talet.

Läsarkommentar till bilden:
Backavägen var min barndomsgata och Tidaholmsbussarna var de första bussar jag åkte med. Det gjorde jag ofta, hela vägen till Gustav Adolfs torg.
Man satt skönt i sätena men det var inget mot att stryka händerna mot det mjuka lädret som hade en vacker grön färg.
Papperskorgsmodellen avsågs användas för använda biljetter, vilket framgick av skylten.
Percy

Kunde inte låta bli att göra en delförstoring. Vilken skönhet! Färdriktningsvisarna är verkligen härliga.

Läsarkommentar till bilden:
Visst är färdriktningsvisarna härliga men kanske inte effektiva, ty de blir ersatta av "vinkande" körriktningsvisare som är lite längre än fönstrens halva höjd. Detta framgår av ett vykort från 1932.
Percy

Bilden måste vara tagen efter januari 1930 då linjen Hohög - Virentofta förlängdes från Hohög till Värnhem.
Vykort

Tyvärr har jag inga uppgifter om den här bussen men det kan vara en av de privata linjer som fanns en bit in på 1930-talet. Till exempel trafikerades rutterna mellan Malmö - Arlöv och Malmö - Klagshamn - Gässie fram till 1932 av ett privat bolag. Samma sak gällde Malmö Omnibus AB:s trafik till Hindby.

Läsarkommentar till bilden:
Kanhända är bussen på väg hem från Södra Omnibusstationen till garaget.
En gissning är denna:
Omnibussägare Christian Christensson, Kulladal, hade garage vid en parallellgata till Justinsgatan, som är (var) en tvärgata till Trelleborgsvägen, dvs nuvarande Per Albin Hanssons väg.
Christenssons Omnibussbolag körde linjen Höllviken – Södra Omnibusstationen.
1929 ägde Christensson bussen M14736. Scania-Vabis gjorde chassit och Nils Nilssons Vagnfabrik i Dalby byggde karossen. Torped kallades busstypen då motorn inte var inbyggd i karossen.
Detta var den enda buss Christensson ägde.
Han sålde den 1940 till AB MT-Buss, Malmö. Andra världskrigets utbrott ett år tidigare omöjliggjorde fortsatt bensindrift och troligen ansåg Christensson inte övergång till gengasdrift vara intressant.
1929-10-23 - Omnibussägare Christian Christensson, Kulladal
1940-10-10 - AB MT-Buss, Malmö
1943-07-13 - Statens Järnvägars Biltrafik med internt nummer 646
1949-09-08 - Aronssons Bil & Skrotaffär AB, Ängelholm
Hälsningar Percy
© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.