Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson
Mitt i seklet

Mer om MalmöUtdrag ur
"Minnen från Malmö":


Baltiska utställningen:
1. Inledning, Spårvägen, Ländernas hallar
2. Kartor, Utsikt från Baltiska tornet
3. Tornet, Centralgården, Huvudrestaurangen, Fiskerihallen, Kastellet
4. Konsthallen, Werdandi-Bund, Kungliga paviljongen med Blomstergatan och Berget, årsta
5. Skogshallen, Kaffekompaniet, Inträde, Hallbergs paviljong, Reklam
6. Jordbruksutställningen

Delförstoringar:
Amiralsgatan-
Föreningsgatan

Mariedalsvägen
Brokiga boden/Södertull
Södergatan
Tråkig(?) hamnbild
Wesselshörnan

Kartor


Stortorget 1863 fotograferat från S:t Petri kyrktorn. I förgrunden Rådhuset och fyravåningshuset till vänster är Hotel Gustaf Adolf.
Foto: Otto Post


Skräddaren på Stora Torget

Av Bo Olsson
2 oktober 2013


I mitten av 1800-talet började Stortorget förändras. De låga husen försvann efterhand och ersattes med högre och ståtligare byggnader. När järnvägen till Lund öppnade 1856 och några år senare stambanan till Stockholm låg Stortorget lämpligt till för hotellverksamhet.

Skräddarmästaren bygger höghus och öppnar Hotel Gustaf Adolf
Den driftige skräddarmästaren Johan Damström ägde ett av de låga husen på Stortorgets södra sida med nummer 12 (numera 21). 1858 hade han låtit riva envåningshuset och börjat bygga nytt. Det nya huset blev stadens första fyravåningshus. Här hade Johan sitt skrädderi och bostad, men i huset fanns även Hotel Gustaf Adolf som invigdes 1860. Hotellet hade 40 ”glada och trevliga rum” och fick rykte om sig att vara det bästa i stan. Damström skötte själv aldrig driften av hotellet och restaurangen utan arrenderade ut verksamheten.

Familjen Kramer kommer till Malmö
Vem som drev hotellet mellan 1860-64 är oklart, men 1864 kommer nygifte Fritz Kramer från Tyskland tillsammans med sin hustru Anna. De flyttar in och sköter driften av Hotel Gustaf Adolf fram till 1869.
Fritz står både som restauratör och hotellvärd. Dessförinnan hade han arbetat som hovmästare på Hotel D’Angleterre i Köpenhamn.

Kyparen övertar driften
En av kyparna som arbetat på Gustaf Adolf sedan 1864 var Johan Törnquist.
Redan som 16-årig, 1861, började Törnquist arbeta för David Lenander på Frimurarhotellet på Stortorget 7. Året efter följde han med som kypare när Lenander startade Davidshall på Södra Förstadsgatan. Johans far avled 1861 i lungsot och efterlämnade hustrun med en barnaskara på fem i ett gårdshus på Humlegatan. Johan var äldst och fick snabbt finna en utkomst för att hjälpa till med försörjningen.
På hotellskylten nedan kan man urskilja hans namn. 1871 var det nämligen han som övertog driften av Hotel Gustaf Adolf. Från 1875-77 med hjälp av Källarmästare Gustaf Axel Örtenblad och sedan av Krögare Olof Jönsson Berg. Törnqvist drev hotellet  fram till det upphörde 1882.

Hotel Gustaf Adolf stänger
Skräddarmästare Damström dog 1876 och fastigheten med hotellet ärvdes av hans döttrar.
Hotel Gustaf Adolf upphörde 1882 och Johan Törnquist och all hotellpersonal flyttade. Han själv och några av de anställda flyttade till Hotell Stadt Hamburg vid Gustav Adolfs torg, där han blev hotellvärd och källarmästare till sin död 1904.
Arvtagarna till Johan Damström sålde huset på Stortorget på auktion och det köptes av hattfabrikören Axel Strandberg.

Efter hotell kom lägenheter
När hotellet upphört byggdes huset om till lägenheter, där de första hyresgästerna flyttade in 1883. 1886 köptes huset av medlemmarna i Odd Fellow-logen Scania 1, att delvis användas som ordenslokal.
1899 brann det tidigare Hotel Gustaf Adolf ner.
Kramer startar eget hotell på andra sidan torget
På andra sidan Stora Torget låg Ficks Hotel, som ägdes av Källarmästare Joakim Alsing  tillsammans med hustrun Hedvig Christina Fick  (dotter till förre ägaren). Alsing avled i januari 1869 och hade året innan sålt rörelsen till Kramer. 1869 flyttade familjen Kramer med sina fyra barn från huset med nummer 12 och bosatte sig på andra sidan torget i nummer 57.
Kramer förvärvade 1871 fastigheten i hörnet av Stortorget och Hamngatan och några år senare  revs det gamla Ficks Hotel och det nuvarande Hotell Kramer byggdes. 1875 var det stor invigning.
Fritz och Anna fick  nio barn och efter Fritz avlidit 1893 drev  Anna hotellet vidare med hjälp av sönerna.


För att få en jämförelse mellan Hotel Gustaf Adolf och Hotel Kramer kan man se på antalet anställda.

Personal på Hotel Gustaf Adolf 1880:
1 hotellvärd
2 mamseller
11 pigor
3 drängar
Restaurangen:
1 krögare
4 kypare
6 pigor
     
Personal på Hotel Kramer 1880:
1 hotellvärd + hustru
1 bokhållare
9 kypare
1 mamsell
1 hushållerska
25 pigor
7 drängar


Som en liten parentes i sammanhanget:

Personal på Hotel Kramer 1890:
24 pigor
7 kypare
6 drängar
3 hushållerskor
1 trädgårdsmästare med hustru och 3 barn

Personal på Hotel Kramer 1900:
40 pigor
15 kypare
2 maskinister
7 drängar
3 hushållerskor
4 kassörskor
1 trädgårdsmästare med hustru och 3 barn
2 vaktmästare
1 kusk
2 markörer (16-åriga pojkar vars uppgifter är oklara)

För kalenderbitare:
Joakim Alsing född 1818 i Anderslöv
Johan Törnquist född 1845 i Vanstad
Ernst Friedrich (kallad Fritz) Kramer född 1831 i Hannover
Anna Wittmaack född 1831 i Hamburg


Faktainsamling: Eva Henning

Skylt från hotellet som finns i Malmö muséers samlingar.
Annons ur malmötidning 1860.
 
Stortorgets södra sida med Johan Damströms hus fotograferat i slutet av 1880-talet (andra huset från höger).
Ur Malmö muséers samlingar

Stortorget från Petri kyrktorn 1906. Det nya huset där Hotel Gustaf Adolf tidigare låg är byggt. Huset finns kvar idag.
Vykort

 

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.