Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson
Mitt i seklet

Mer om MalmöUtdrag ur
"Minnen från Malmö":


Baltiska utställningen:
1. Inledning, Spårvägen, Ländernas hallar
2. Kartor, Utsikt från Baltiska tornet
3. Tornet, Centralgården, Huvudrestaurangen, Fiskerihallen, Kastellet
4. Konsthallen, Werdandi-Bund, Kungliga paviljongen med Blomstergatan och Berget, årsta
5. Skogshallen, Kaffekompaniet, Inträde, Hallbergs paviljong, Reklam
6. Jordbruksutställningen

Delförstoringar:
Amiralsgatan-
Föreningsgatan

Mariedalsvägen
Brokiga boden/Södertull
Södergatan
Tråkig(?) hamnbild
Wesselshörnan

Kartor

Bordsplanen på Amiralen för de i allt 824 medverkande. Längst upp vid bord A satt honoratiores såsom tre borgmästare, en biskop, fyra direktörer, en chefredaktör, en riksdagsman, en major, en landshövding, en fil.dr., två fröknar, en advokat, åtta fruar och några till. Vid de övriga borden var det spinnerskan, vävaren, slubberskan, tyglagerskan, beredningsarbetaren, tvinnerskan, kammeriarbeterskan, smeden, riverskan, förmannen, garnsynerskan, textilarbeterskan, spolerskan, karderskan, ulltorkaren, färgaren, hallerskan, vävlagaren, sortererskan, plysaren, rullerskan, cottonstickaren, skäreriarbeterskan, smörjaren och några andra.Vilken fest! MYA fyller 80 år


Av Bo Olsson
2 oktober 2012


Fredagen den 17 maj 1946 höll Malmö Yllefabriks Aktiebolag (MYA) en stor fest med anledning av medaljutdelning och att man firade 80-årsjubileum. Förra gången man delade ut medaljer var 1924 och nu skulle man ha en samling både med folk som slutat och folk som fortfarande arbetade. Gränsen för att få medalj var 20 års arbete. I februari utsändes en inbjudan som inleddes: "Vi hava härmed glädjen underrätta Eder om att bolagets styrelse i anledning av Eder långa och trogna tjänst beslutat att hos Kungl. patriotiska sällskapet anhålla, att sällskapet måtte tilldela Eder silvermedalj av första storleken för långvarig, trogen tjänst".
Placeringskort gällande både i kyrkan och på Amiralen.

Festligheterna inleddes klockan 9.30 i S:t Petri kyrka med medaljutdelningen. Eftersom 773 medaljer skulle utdelas fick alla närvarande placeringskort och särskilda marskalkar såg till att alla hamnade på rätt plats. Man fick också nogsamma instruktioner om hur proceduren skulle försigå: "För att undvika stockning vid överlämnandet av de 773 medaljerna har en särskild ordning utarbetats för denna ceremoni. En kort redogörelse härför lämnas såsom bilaga till detta brev för medaljörernas vägledning".
Bilagan innehåller en ritning över kyrkan med pilar som visar hur förflyttningen ska ske och att åtta åt gången ska gå fram till högra sidan av avsatsen framför altaret. Väl framme vid altaret gäller följande:"Framför altaret stå åtta damer, som fungera såsom medaljutdelare. Medaljörerna ställa sig framför dessa damer och vända sig därvid mot kyrkans huvudingång, så att den av marskalkarna först kallade kommer att stå framför den dam, som i bifogade skiss betecknas med siffran 1, och de övriga sju därefter. Direktören Tore Ericsson uppläser högt medaljörernas namn, medan damerna fästa medaljerna på de framförstående medaljörerna, vilka därefter mottaga sina diplom av kontraktsprosten Albert Lysander eller kyrkoherden Ossian Helldin".
Så här såg medaljerna ut. På baksidan var namnet ingraverat med texten Åt ... ... för lång och trogen tjänst.

Högtidligheterna i kyrkan beräknades ta två timmar och var uppdelade i två avdelningar med musik emellan. Man inledde med musik och tal av biskop Edv. Rodhe varefter 400 medaljer utdelades. Sedan musik av Mozart, Nordqvist och Beethoven och utdelandet av 373 medaljer. Det hela rundades av med avslutningsord av kontraktsprost Alb. Lysander, psalm 21 och musik av Franck. Sångstyckena framfördes av operasångare Sven Nilsson och för musiken stod musikdirektör Carl Bengtsson.
En av programpunkterna på Amiralen var illusionisten Hector El NecoKlädseln var givetvis också bestämd: "I kyrkan: söndagsdräkt (mörk för herrar). Vid middagen: högtidsdräkt eller söndagsdräkt (mörk för herrar). Längst ner på inbjudningskortet stod det också: "Bröd och smörkort torde medtagas". Det var ju ransonering och det kunde ingen fest avhjälpa.

Festen på Amiralen började inte förrän 18.00 och de som kom från Furulund kunde om de ville tillbringa väntetiden på företagets fritidshem Rönngården på Rönneholmsvägen 2. Fritidshemmet startades 1943 och var inrymt i en 12-rumsvåning där anställda kunde ha det trevligt tillsammans eller gå på någon av de kurser man anordnade. En timme innan middagen på Amiralen började samlades medaljörerna utanför Moriskan för att bli fotograferade i grupper om 200.

Även på Amiralen var allt noggrant planerat och marskalkar hjäpte alla till rätta. Samma sak gällde när festen var slut, klockan 1.15 stod nattspårvagnar och väntade vid hörnet Spångatan-Bergsgatan:"De första vagnarna med tillhörande släpvagnar äro reserverade för Furulundsresenärerna, som via Amiralsgatan föras direkt till Malmö centralstation, varifrån extratåget avgår kl. 1.45 på natten. Övriga spårvagnar gå till Limhamn, Värnhemsplatsen, Hohög resp. Ringlinjens route enligt i vagnarna uppsatta skyltar".
Inget lämnades åt slumpen.På Malmöbilder finns mer att läsa om MYA

Omslaget till häftet med alla närvarande och deras placering vid borden.
Programmet för festen på Amiralen. Längst ner står: "Nöjesfältets anordningar stå till gästernas fria förfogande under en timmes omdukningspaus efter middagen".

Här är kvällens musikprogram och menu.
 

 

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.